Om Ergonomix of Sweden

Om Ergonomix är ett nytt ”ansikte” för Dig beskriver vi här i korthet lite mera om våra produkter.
Våra höjregleringssystem kan användas i en mängd olika produkter. Bord, arbetsbänkar, hyvelbänkar, förpackningsmaskiner, stora maskiner och obduktionsbord, är bara några exempel, men mångfalden är stor. Givetvis finns även möjlighet att bygga in våra system på redan befintliga bord och bänkar.

Systemet drivs antingen med motor eller vev. Kostnaden per lyftpunkt är låg. Man kan alltså bygga stabila bord eller liknande med det antal ben som passar bäst. Oavsett antal lyftpunkter erfordras endast en motor, vilket medför säkerhet och minimerar kostnaderna.

Totalt kan våra system klara en belastning på 100-1200 kg. Den maximala lyfthöjden är en meter.

Lyftcylindrarna finns i en mängd olika varianter och det finns alltid ett passande alternativ för Dig som kund. Cylindrarna är anslutna till drivenheten med flexibla slangar. Skulle snedbelastning och/eller tillfälliga överlaster uppstå, medför detta inte några problem, eftersom systemet är uppbyggt för att klara detta.

Tack vare våra högkvalitativa produkter har vår försäljning nått ut till kunder över hela världen alltifrån Skandinavien i nord och till Australien/New Zealand i syd.

Eftersom varje kundbehov är unikt vill vi gärna att Du kontaktar oss för information och hjälp.

Kontakta oss