AS-Cylinder

Inbyggnadscylindrar maxlast 500 kg/cyl

Artikelnr: AS Cylinder Kategori:

AS cylindern är avsedd för ren axiell tryckbelastning. Med olika infästningsmöjligheter är cylindrarna lätta att använda för olika ändamål. Man kan använda cylindrarna till att tilta, lyfta och justera arbetsplatser eller liknande.

I motsats till AB-cylindern och AD-cylindern har dessa cylindrar ingen egen styrning utan är avsedda för inbyggnad med en yttre styrning, teleskop eller liknande.

Måttskisser

AS cylinder D1-D4

Kombinationslistor

1-4 cylindrar

5-10 cylindrar

SPECIFIKATION

CYLINDERN GÅR ATT FÅ I FÖLJANDE VARIANTER:
 • AC – rak slangutgång
 • AS – slangutgång i sidan
 • AZ – inbyggd fjäderretur
 • samtliga varianter kan fås med livsmedels godkänd olja (NSF H1)
TILLGÄNGLIGA CYLINDERDIMENSIONER:
 • D1 – max. last 100 kg med plastslang (125 kg med kopparrör)
 • D2 – max. last 140 kg med plastslang (175 kg med kopparrör)
 • D3 – max. last 200 kg med plastslang (250 kg med kopparrör)
 • D4 – max. last 275 kg med plastslang (350 kg med kopparrör)
 • D5 – max. last 400 kg med plastslang (500 kg med kopparrör)

OBS! Då den maximalt tillåtna totalbelastningen på systemet beror på flera faktorer, så måste ni titta på kombinationslistorna för just ert system!

INGÅENDE MATERIAL:
 • Cylinderhölje– mässing
 • Kolvstång – rostfritt stål

* Ytterligare styrning nödvändig om cylindern utsätts för sidokrafter.
* Diverse fötter och fästen finns, se tillbehörssidan.

ALLMÄN INFORMATION

AS Cylinder / Inbyggnadscylinder

Allmän information

AC cylindern är avsedd för ren axiell tryckbelastning. Med olika infästningsmöjligheter är cylindrarna lätta att använda för olika ändamål. Man kan använda cylindrarna till att tilta, lyfta och justera arbetsplatser eller liknande.

I motsats till AB-cylindern och AD-cylindern har dessa cylindrar ingen egen styrning utan är avsedda för inbyggnad med en yttre styrning, teleskop eller liknande.

Cylindrar finns med olika kolvdiametrar och har därför olika vikt och kapacitet, se kombinations listorna för mer information.

Cylinderhöljet är tillverkat mässing och kolvstången av rostfritt stål.

För att välja rätt hydraulsystem

Börja med att välja kombinationslista för det antal cylindrar som behövs.

Välj sedan önskad maximal systemlast som krävs samt önskad slaglängd och man kan nu se vilken pump-/cylinderkombination som krävs. Man ser nu också ”A” och ”B” mått för vald pumpenhet. Information om cylinderdimensioner kan ses på databladet för respektive cylinder. Det ”x” som anges i artikelnumret för cylindern byts ut mot rätt cylindertyp. EX. cylinder (AS) för 140 kg och slaglängd 150 mm har beteckning ”AS2150”.

Tips: vid val av manuellt system rekomederar vi att man väljer ett system, vars max systemlast överstiger verklig last ca 25–30%, annars kan det upplevas som för tungt att veva. Ex, man vill lyfta en last på ca 275 kg – välj ett system med max systemlast på 425kg inte 300 kg.