Styrbox MDC3230

Styrenhet till motordrivning

Artikelnr: MDC3230 Kategori:

Styrbox MDC3230

SPECIFIKATION

 

  • MDC3120 (120V)
  • MDC3230 (230V)