Systemets funktion

Ergonomix system fungerar enligt principen två kommunicerande kärl. Det ena kärlet sitter i pumpen (t ex under bordet) och det andra, cylindern, sitter i/på bordsbenet. Kärlen är förbundna med en plastslang. När bordet/produkten skall höjas trycks helt enkelt den mängd olja som behövs ut från kärlet i pumpen, genom slangen till cylindern i t ex bordsbenet och bordet/produkten trycks därigenom uppåt. När bordet/produkten skall sänkas skapas ett undertryck i pumpen, genom att kolven dras tillbaka. Oljan i cylindern trycks då tillbaka genom slangen in i pumpen av det övertryck som bordet/produktens vikt åstadkommer.

Pump och cylindrar är avsedda för justering av arbetsplatser i normal industri/kontorsmiljö. Pumpen levereras med elmotor eller vev. Systemen är inte avsedda för kontinuerlig drift. Systemen är enkelverkande dvs det behövs en belastning av min. 5-10 kg/cylinder (beroende på slanglängd) för att säkerställa returgång. Pump och cylindrar förbinds med hjälp av plastslangar, YD 4,5 mm och min. böjradie 30 mm. Skillnaden mellan den kortaste och längsta slangen bör inte överstiga förhållandet 1:3 (t ex kortaste slangen 2 m och längsta slangen 6 m). Temperaturområde: Drift 0° till +45°. Transport -20 ° till +60 ° C.

Kontakta oss